Trao đổi, tiến sĩ webcam máy tính máy tính để bàn máy tính xách tay máy 1080p hd net lớp học kiểm tra video với micro usb không cần trình điều khiển trực tiếp tiếng anh lớp học đặc biệt nhận dạng khuôn mặt

Mô tả ngắn

Thương hiệu : Trao đổi, Tiến sĩ, Mẫu : S230, Màu sắc : Thương hiệu mới, Có cần điều khiển : Không cần trình điều khiển, Các doanh nghiệp sản xuất : Th...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
147.000 ₫ 714.000 ₫
Khuyến mãi -68% Tiết kiệm ngay 567.000 ₫

Giới thiệu Trao đổi, tiến sĩ webcam máy tính máy tính để bàn máy tính xách tay máy 1080p hd net lớp học kiểm tra video với micro usb không cần trình điều khiển trực tiếp tiếng anh lớp học đặc biệt nhận dạng khuôn mặt

Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 1Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 2Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 3Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 4Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 5Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 6Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 7Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 8Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 9Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 10Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 11Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 12Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 13Trao Đổi, Tiến Sĩ Webcam Máy Tính Máy Tính Để Bàn Máy Tính Xách Tay Máy 1080P HD Net Lớp Học Kiểm Tra Video Với Micro USB Không Cần Trình Điều Khiển Trực Tiếp Tiếng Anh lớp Học Đặc Biệt Nhận Dạng Khuôn Mặt 14

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1155824429_VNAMZ-4221220865
Thời gian để thị trường 2020-08-01
Xuất hiện Phong Cách Tàu ngầm
Dòng sản phẩm S230
Hãng sản xuất Thâm quyến số lượng có hạn
Điều kiện Thương hiệu mới
Loại Bảo Hành Không bảo hành